Dohoda o pracovní činnosti

 

Dohoda o pracovní činnosti musí být podle ustanovení  § 77 odst. 1 zákoníku práce uzavřena písemně.

 

Rozsah práce

§ 76 - Dohoda o pracovní činnosti (zákoník práce)

(1) Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin.

(2) Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby.

(3) Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.

(4) V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.

 

Zrušení dohody o pracovní činnosti

Zrušit DPČ je výrazně jednodušší než ukončit pracovní poměr.

Pokud přímo v dohodě není sjednán způsob zrušení, je možné ji zrušit dohodou účastníků ke sjednanému dni.

Jednostranně může být zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15-denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhému účastníku.

Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti může být však sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

 

Daň z  příjmů

Od roku 2014 se z dohody o pracovní činnosti odvádí zálohová daň, stejně jako u pracovního poměru.

Není tedy důležité, zda zaměstnanec podepsal prohlášení ani výše výdělku.

Pokud zaměstnanec podepíše prohlášení, může uplatňoat slevy na dani.

 

Zdravotní pojištění

Odvody zdravotního pojištění najdete v kapitole Zdravotní pojištění.

 

Sociální pojištění

Odvody sociálního pojištění najdete v kapitole Sociální pojištění

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference