Výpočet výše povinného podílu

 

Povinnost zaměstnávat zaměstnance s postižením

Vyšel nám průměrný přepočtený stav zaměstnanců 87,60 zaměstnanců.

Povinný podíl činí 4 % z těchto přepočtených zaměstnanců, tj. 3,50 (87,60 * 0,04).

Tento zaměstnavatel má povinnost zaměstnávat 3,50 osob se zdravotním postižením.

 

Odečet zaměstnanců s postižením

Zaměstnavatel zaměstnává v pracovním poměru dva invalidní důchodce ve 3. stupni, kteří ve sledovaném roce odpracovali (včetně dob započitatelných – neschopnosti a dovolené) 3 670 hodin.

Roční fond pracovní doby v daném roce je např. 2.016 hodin

3 670 / 2 016 = 1,82,

1,82 × 3 = 5,46 zaměstnanců.

Zaměstnavatel si za tyto dva zaměstnance za rok 2022 započte 5,46 zaměstnanců se zdravotním postižením.

 

Odvod do státního rozpočtu

Výše odvodu činí ročně za každého občana se zdravotním postižením, o kterého zaměstnavatel nesplnil povinný podíl 2,5 násobku průměrné mzdy za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku, za který se tato povinnost zjišťuje.

 

Průměrné mzdy pro rok 2020 získáte na adrese (pro další roky v adrese změníte příslušný rok.):

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-3-ctvrtleti-2020

V textu najdete: V 1. až 3. čtvrtletí 2020 dosáhla průměrná mzda 34 611 Kč

 

Kalkulačka pro náhradní plnění

Kalkulačku pro výpočet náhradního plnění najdete na adrese

https://www.disevenfacility.cz/kalkulacka-nahradni-plneni.html

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference