Poplatek OSA

 

OSA je Ochranný svaz autorský

 

zdroj: http://probyznysinfo.ihned.cz

 

Pokud jako podnikatel vlastníte provozovnu a pouštíte v ní hudbu, je potřeba si pohlídat, abyste neporušili autorská práva.

Na druhé straně, poplatky nemusí podle Ústavního soudu majitel provozovny platit za každých okolností a ochranné asociace na ně nemají vždy nárok.

 

Ústavní soud v dubnu 2014 rozhodl ve prospěch majitelky provozovny, která odmítla ochrannému autorskému svazu platit poplatky za hudbu, kterou v provozovně pouštěla.

 

„Neznamená to však, že nyní mohou podnikatelé ve svých provozovnách pouštět televizi či rádio, aniž by museli s kolektivními správci uzavírat licenční smlouvy a platit příslušné poplatky.

 

Z rozhodnutí pouze vyplývá, že pouštění hudby v provozovně nezakládá automaticky správcům právo na licenční poplatky,“ komentuje rozhodnutí tisková zpráva advokátů z kanceláře TaylorWessing e|n|w|c advokáti.

 

Rozhodujícím kritériem pro to, zda podnikateli vzniká poplatková povinnost, je typ podnikání a skutečnost, zda může mít hudba vliv na hospodářský prospěch podnikatele.

Jinými slovy, pokud je hudba puštěna pouze pro potřebu zaměstnance a nesleduje podnikatelský záměr, zisk podnikatele to nezvýší a povinnost odvádět ochrannému svazu poplatky by tak nevznikla.

 

Ústavní soud tak podpořil stanovisko Soudního dvora Evrospké unie, který k této problematice v jednom ze svých rozhodnutí vše vysvětlil na jednoduchém příkladu:

Zubní lékař, který šíří jakožto hudební kulisu zvukové záznamy za přítomnosti svých pacientů, nemůže ani důvodně očekávat, že pouze díky tomuto šíření dojde k nárůstu počtu pacientů jeho kabinetu, ani zvýšit ceny péče, kterou poskytuje.

Toto šíření tudíž nemůže mít samo o sobě dopad na příjmy tohoto zubního lékaře.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference