Účtování podílu

 

Odvod je daňově uznatelný náklad a účtuje se do roku, do kterého patří.

Pokud tedy v roce 2018 platíme odvod za rok 2017, daný odvod je daňovým nákladem roku 2017.

Text Částka Účet Strana
Odvod za OZP 1.000,- 548 MD
Odvod za OZP 1.000,- 345 D

 

V případě, že jsme povinnost splnili pomocí odběru zboží a k platbě vychází nula, nic neúčtujeme.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference