Účtování úroků

 

Nákladové úroky

Nákladové úroky účtujeme na účet 562 - Úroky

Při účtování úroků je třeba rozlišit, zda v okamžiku účtování jsou tyto úroky daňové.

Pokud nejsou v okamžiku účtování daňově uznatelné, účtujeme úroky na nedaňový účet.

Při účetní závěrce musíme tyto nedaňové úroky znovu projít a ty co byly zaplaceny, uvést na řádku snižující základ daně.

 

Tento postup je lepší, protože v případě opomenutí, nehrozí postih ze strany FÚ.

Tím, že neprovedeme řádně účetní závěrku máme sice více nedaňových nákladů, ale zato nám žádný postih nehrozí.

 

Příklad účtování nedaňových úroků:

Text Částka Účet Strana Poznámka
Úroky za rok XXXX 100.000 562.N MD -
Úroky za rok XXXX 100.000 355 D -

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference