7. Vyplnění výkazů k daňovému přiznání

 

Tisk rozvahy a výsledovky

Výkazy jsou včetně zaúčtované daně z příjmů.

Výkazy vytisknete v menu Sestavy, příkaz Účetní výkazy.

 

Zobrazí se formulář Účetní výkazy.

Na formuláři vyplňte následující pole:

  • Rok: XXX (rok pro který tisknete výkaz)
  • Od obodbí: Počáteční stavy
  • Do období: Daň z příjmů

Stiskněte tlačítko Spočítat výsledky.

 

Po spočítání výsledků je možno vytisknout výkazy Rozvaha a Výsledokva ve standardním formátu.

 

Výkaz ve standardním formátu

Pokud chcete vytisknout výkaz ve standardním rozsahu,

  1. Zkontrolujte přiřazení účtů
  2. Vyplňte výkaz

 

1. Kontrola přiřazení účtů

Zkontrolujte, že všechny účty mají přiřazen řádek výkazu.

Jděte do menu Nastavení, volba Účtový rozvrh.

V účtovém rozvrhu běžte na kartu Výkazy.

Stiskněte tlačítko Naplnit.

Delfy se pokusí doplnit čísla řádku automaticky.

Pokud nedoplní, doplňte správné číslo řádku ručně.

 

2. Vyplnění výkazu

Pokud chcete vytisknout výkaz ve standardním rozsahu, běžte na kartu Účetní výkazy.

Stiskněte tlačítko Nový.

Zobrazí se detail výkazu, kde stikněte tlačítko Naplnit.

Po naplnění ručně opravte případné rozdíly a dejte tlačítko Přepočítat.

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference