Stvrzenky

 

Stvrzenka je doklad, který obsahuje celkovou tržbu bez rozepsání jednotlivých položek.

Stvrzenka se zaeviduje na Ministerstvu financí a splňuje všechny náležitosti zákona o EET.

 

Vytvoření stvrzenky

Stvrzenku vytvoříte v menu Stvrzenky.

Zobrazí se kalkulačka.

Kalkuačka umí také násobit, takže můžete zadat množství * jednotková cena.

 

Změna textu

Přednastavený text na stvrzence je Občerstvení.

Tento text si můžete libovolně změnit.

Stiskněte na stvrzence vpravo nahoře ikonu Tužka.

Zobrazí se Vám text, který můžete upravit dle svých potřeb.

Zadaný text se uloží a všechny další stvrzeny budou mít nový text.

 

Změna sazby DPH

Stiskněte na stvrzence vpravo nahoře ikonu Tužka.

V případě, že jste plátce DPH (máte to v aplikaci nastaveno), zobrazí se sazby DPH.

Vyberte sazbu DPH.

Vybraná sazba DPH se uloží a všechny další stvrzeny budou mít zadanou sazbu DPH.

 

Více sazeb DPH

Stvrzenka umožňuje používat pouze jednu sazbu DPH.

Doklad s DPH musí ze zákona obsahovat i předmět plnění (t.j.názvy položek).

Pomocí předmětu plnění FÚ kontroluje, zda je sazba DPH ve správné výši.

Stvrzenka umožňuje zadat pouze jeden název položky.

Z tohoto důvodu nelze na stvrzence používat více sazeb DPH.

Pokud máte více sazeb DPH, je nutno používat položky (t.j. účtenky nebo paragony).

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference