Stvrzenky

 

Stvrzenka je doklad, který obsahuje celkovou tržbu bez rozepsání jednotlivých položek.

Stvrzenka se zaeviduje na Ministerstvu financí a splňuje všechny náležitosti zákona o EET.

 

Vytvoření stvrzenky

Stvrzenku vytvoříte v menu Stvrzenky.

Zobrazí se kalkulačka.

Kalkuačka umí také násobit, takže můžete zadat množství * jednotková cena.

 

Změna textu

Přednastavený text na stvrzence je Občerstvení.

Tento text si můžete libovolně změnit.

Stiskněte na stvrzence vpravo nahoře ikonu Tužka.

Zobrazí se Vám text, který můžete upravit dle svých potřeb.

Zadaný text se uloží a všechny další stvrzeny budou mít nový text.

 

Sazby DPH

V případě, že jste plátce DPH, je nutné na stvrzence zadat správnou sazbu DPH.

Stiskněte na stvrzence vpravo nahoře ikonu Tužka.

V případě, že jste plátce DPH (máte to v aplikaci nastaveno), zobrazí se sazby DPH.

Vyberte sazby DPH, které používáte.

Pokud vyberete více sazeb DPH, tak na stvrzence bude pro každou sazbu zobrazen jeden řádek.

Na začátku každého řádku je uvedena daná sazba DPH.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference