Velká Británie a Severní Irsko

 

Daňové dopady brexitu od 1.ledna 2021


Zpohledu aplikace DPH se Spojené království stane od 1. 1. 2021 třetí zemí.

To znamená, že u této země bude platit obdobný princip jako při obchodování např. s USA, Čínou nebo Ruskem.

Jedinou výjimku představují obchody se zbožím mezi členskými státy EU(a tedy i ČR) a Severním Irskem, kde se i nadále budou uplatňovat pravidla platná pro členské státy EU.

Shrnutí pro správné uplatnění DPH:

  • Velká Británie je u zboží i služeb vždy třetí zemí
  • Severní Irsko je u zboží členem EU
  • Severní Irsko je u služeb třetí zemí

 

Severní Irsko bude při obchodování se zbožím v rámci EU používat nově předponu „XI“ v daňovém identifikačním čísle pro účely DPH. 

Finanční správa vydala Informace k brexitu. Pokyn naleznete zde.

 

Zboží

V celní oblasti umožňuje obchodní dohoda EU-UK uplatnění nulových cel pro zboží s prokázaným preferenčním původem v EU/UK. Celnímu řízení se však ani u tohoto zboží nevyhneme.

Pro zboží bez preferenčního původu se uplatní běžné celní sazby dle celního sazebníku EU nebo UK.

 

Obchod se zbožím mezi EU a Velkou Británií (tj. území Anglie, Walsu a Skotska), které bude odesláno po 31. 12. 2020 již nepodléhá DPH pravidlům pro intrakomunitární dodávky zboží, ale z pohledu cel a DPH se jedná o dovoz a vývoz zboží z/do 3. země.

Zboží odeslané do 31. 12. 2020, jehož přeprava je ukončena po 31. 12. 2020 má ještě režim intrakomunitárních dodávek.

 

Severní Irsko

Obchod se zbožím mezi EU a Severním Irskem se bude i po 1. 1. 2021 považovat za intrakomunitární dodávky. Za tímto účelem je třeba s obchodním partnerem potvrdit příslušné DIČ, vůči kterému mají být tyto dodávky vykazovány. Toto zboží není třeba propouštět do režimu vývozu.Služby

Obchod se službami mezi EU a UK (tj. včetně Severního Irska) se řídí DPH pravidly pro obchod se službami mezi EU a třetími zeměmi. Výjimka týkající se Severního Irska se na obchod se službami nevztahuje.


Protokol o Irsku/Severním Irsku se nevztahuje na plnění zahrnující služby. Severní Irsko takbude pro účely zdanění služeb považováno za třetí zemi, nikoliv za členský stát EU, jako tomu je u transakcí se zbožím.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference