Bankovní účty pro platby daní

 

Bankovní účet pro platby daně se skládá:

  • předčíslí bankovního účtu (druh daně)
  • pomlčka
  • matriková část (finanční úřad)
  • lomítko
  • směrový kód ČNB (0710)

 

Příklad:

Potřebujeme najít bankovní účet pro platbu DPH na Finanční úřad pro hlavní město Prahu:

  1. Najdeme předčíslí účtu pro DPH (což je 705)
  2. Najdeme matrikovou část pro Prahu (což je 77628031)
  3. Vytvoříme bankovní účet: 705-77628031/0710

 

 

Předčíslí bankovního účtu (vybrané daně)

Název daněPředčíslí účtu
Daň darovací 7747
Daň dědická 7739
Daň silniční 748
Daň z nemovitostí 7755
Daň z převodu nemovitostí 7763
Daň z přidané hodnoty 705
Daň z příjmů fyzických osob - vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 713
Daň z příjmů obyvatelstva 2700
Daň z příjmů právnických osob 7704
Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7712
Důchodové spoření II.pilíř placený zaměstnavatelem 41013
Důchodové spoření II.pilíř placený OSVČ 31018

 

Matriková část

Finanční úřad pro hlavní město Prahu 77628031
Finanční úřad pro Středočeský kraj 77628111
Finanční úřad pro Jihočeský kraj 77627231
Finanční úřad pro Plzeňský kraj 77627311
Finanční úřad pro Karlovarský kraj 77629341
Finanční úřad pro Ústecký kraj 77621411
Finanční úřad pro Liberecký kraj 77628461
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj 77626511
Finanční úřad pro Pardubický kraj 77622561
Finanční úřad pro Kraj Vysočina 67626681
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 77628621
Finanční úřad pro Olomoucký kraj 47623811
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 77621761
Finanční úřad pro Zlínský kraj 47620661
Specializovaný finanční úřad 77620021

 

Předčíslí bankovního účtu (všechny daně)

Název daněPředčíslí účtu
Daň darovací 7747
Daň dědická 7739
Daň silniční 748
Daň z nemovitostí 7755
Daň z převodu nemovitostí 7763
Daň z přidané hodnoty 705
Daň z příjmů fyzických osob - vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 713
Daň z příjmů obyvatelstva 2700
Daň z příjmů právnických osob 7704
Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7712
Konkurzní pohledávky dle z. č. 328/1991 Sb. 30031
Mezinárodní pohledávky dle z. č. 191/2004 Sb. 50032
Náklady státního dozoru dle z. č. 202/1990 Sb. 2743
Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty z. č. 526/1990 Sb. 3789
Odvod za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb. 8715
Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst.4, z. č. 334/1992 Sb. 8731
Odvod za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb. 8723
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - SFŽP 5717
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Státní fondy 5733
Odvody dle z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 2751
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond I 5741
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond II 5776
Odvody za porušení rozpočtové kázně - podpora bydlení 5725
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Rezervní fond 5784
Odvody za porušení rozpočtové kázně dle z. č. 218/2000 Sb. 4722
Ostatní příjmy 4757
Pokuty - dle § 9c z. č. 15/1998 Sb. 2778
Pokuty - dle z. č. 254/2004 Sb. - omezení plateb v hotovosti 2735
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení a blokové nezaplacené 3754
Pokuty dle § 37 z. č. 76/2002 Sb. - integrovaná prevence 1783
Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 117/1995 Sb. - rozpočet krajů 1740
Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 552/1991 Sb. - rozpočet obcí 1759
Pokuty dle z. č. 157/1998 Sb., z. č. 356/2003 Sb. - o chemických látkách 8790
Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb. - o odpadech 6736
Pokuty dle z. č. 23/1992 Sb. - vodní hospodářství 9750
Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách a § 34 z. č. 200/1990 Sb. 6744
Pokuty dle z. č. 282/1991 Sb. - ochrana lesa 9742
Pokuty dle z. č. 309/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. - ochrana ovzduší 9726
Pokuty dle z. č. 334/1992 Sb. - zemědělská půda 9734
Pokuty dle z. č. 42/1994 Sb. - penzijní připojištění 3631
Pokuty dle z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti 1767
Pokuty dle z. č. 477/2001 Sb., o obalech 6787
Pokuty dle z. č. 58/1998 Sb., § 122 z. č. 254/2001 Sb. - vyp. odpad. vod 6795
Pokuty dle z. č. 9/1991 Sb., z. č. 435/2004 Sb. - zaměstnanost 3797
Pokuty dle z. č. 99/2004 Sb., o rybářství 1732
Pokuty dle z. č.114/1992 Sb. - ochrana přírody 9769
Pokuty dle zákonů o odpadech - 100% SFŽP 9785
Pokuty uložené dle zvláštních zákonů - 100% SFŽP 6728
Pokuty v blokovém řízení 3746
Pokuty za porušení OŽP - zrušené zákony 9777
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. - rozpočty obcí 6752
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. - SFŽP 6779
Poplatky dle z. č. 254/2001 Sb. - vypouštění odpadních vod 9793
Poplatky dle z. č. 389/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. 8707
Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb. 8758
Poplatky za odebrané množství vody dle z. č. 254/2001 Sb. 6701
Poplatky za porušení OŽP - zrušené zákony - rozpočty obcí 8782
Poplatky za porušení OŽP - zrušené zákony - SFŽP 8774
Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb. 8766
Poplatky zvláštního charakteru dle z. č. 164/2001 Sb. 3770
Příjmy DPH pro ČR podle § 88 1724
Příslušenství daní 4706
Spotřební daň z lihu 4781
Spotřební daň z minerálních olejů 799
Spotřební daň z piva 4773
Spotřební daň z tabákových výrobků 4765
Spotřební daň z vína a meziproduktů 780
Správní poplatky 3711
Správní poplatky - loterie a sázkové hry 2786
Vratky k splátkám půjček od roku 1991 4730
Výnos exekucí 35
Zajištění daně dle z. č. 337/1992 Sb. 20036
Zajištění daně dle z. č. 586/1992 Sb. 10030
Zrušené daně a jiné příjmy (státní rozpočet) 7798
Zrušené daně a poplatky (rozpočet obcí) 1791

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference