Oprava majetku

 

Pro správné zaúčtování je nutné rozlišit, zda se jedná o opravu nebo technické zhodnocení majetku.

 

Definice opravy

Definici opravy majetku najdeme v § 47 odst.2 vyhlášky 500/2002 Sb.

Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu.

Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení.

Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady.

 

To znamená, že při stanovení skutečnosti, zda se jedná o opravu není důležitá cena.

Oprava omítky (t.j. nová omítka) je dle této definice opravou.

Pokud ale dáme pod omítku zateplení, jedná se o technické zhodnocení, protože neuvádíme věc do původního stavu (zlepšujeme technické parametry).

 

Účtování

Opravy účtujeme na účet 511 - opravy majetku

Jedná se o daňově účinný účet nezávisle na celkové výši opravy.

 

Při účtování oprav máme dvě možnosti

  • Evidovat opravy na příslušném majetku
  • Neevidovat opravy na příslušním majetku

 

Pokud chcete evidovat opravy na majetku, dané opravy účtujte na účet 511 který má funkci "Opravy majetku".

Po vytvoření řádku s daným účtem systém Delfy nabídne seznam majetku a vy jeho vybráním daný účetní řádek přiřadíte k dané investiční kartě.

Výhoda tohoto řešení spočívá v tom, že na dané kartě můžete sledovat všechny provedené opravy.

 

Pokud danou opravu nechcete evidovat na příslušné investiční kartě, účtujte na účet 511 který nemá vyplněnou funkci.

 

V případě, že chcete využívat obě možnosti, je nutno vytvořit dva účty:

  1. 511.01  s funkcí "Opravy majetku"
  2. 511.02  bez funkce.

K daným účtům doporučujeme také vytvořit dva předpisy:

  1. Opravy evidované
  2. Opravy drobné

 

 

Účtování opravy:

Text Částka Účet Strana
Oprava 150.000 511 MD
Závazek 150.000 321 D

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference