Obvyklý úrok

 

Česká národní banka neeviduje "obvyklý úrok" ve smyslu definic uváděných v obecně závazných právních předpisech.

Výše "obvyklého úroku" je na posouzení soudu v konkrétní věci.

 

Měnová statistika

Na svých webových stránkách, v části věnované statistickým údajům, ČNB uvádí mimo jiné data o úrokových sazbách úvěrů účtovaných bankami domácnostem a nefinančním podnikům v ČR (nefinanční podnik je standardní firma která není bankou).

 

Tyto stattistiky jsou dostupné na adrese:

https://www.cnb.cz/cs/statistika/menova_bankovni_stat/publikace-menove-statistiky/

 

Pro výši obvyklých úvěrů je důležitá tabulka č.10.

V dané tabulce najdeme příslušný řádek s daným účelem úvěru a průměrný úrok.

 

Jaké období

Pokud není určeno jinak, doporučujeme použít úroky za červen. Jedná se o střed roku a to dává větší logiku než údaje za leden nebo prosinec.

Statistika vychází s 2 měsíčním zpožděním, takže pokud hledáme údaje za červen, musíme najít statistiku za srpen.

 

Půjčka firmě

Hledáme obvyklý úrok pro půjčku firmě ve výši 5 miliónů korun.

V tabulce 10 je pod bodem 4.1.1 - S objemem do 7,5 mil. Kč  uvedena obvyklá výše úroku ve výši.

Můžeme použít podřádek  z toho: fixacedo 3 měsíců včetně (kde je úrok nižžší).

Tuto výši úroků můžeme použít jako obvyklý úrok.

 

Půjčka na bydlení

V roce XXXX jsme poskytli zaměstnnaci půjčku na bydlení.

V tabulce 10 je pod bodem Půjčky domácnostem na bydlení uvedena obvyklá výše úroku pro tyto případy.

Tuto výši úroků můžeme použít jako obvyklý úrok.

 

PRIBOR

PRIBOR - Prague InterBank Offered Rate - je pražská mezibankovní nabídková sazba.

Jedná se o úrokovou sazbu, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na českém mezibankovním trhu.

PRIBOR je českou obdobou londýnských sazeb LIBOR

Používá se často jako referenční, např. "ve výši 3 % nad sazbou PRIBOR".

 

Typy sazeb v závislosti na délce půjčky:

  • 1 den - Pribor 1D
  • 7 dní - Pribor 7D
  • 14 dní - Probor 14D
  • 1 měsíc - Pribor 1M
  • 2 měsíce - Pribor 2M
  • 3 měsíce - Pribor 3M
  • 6 měsíců - Pribor 6M
  • 9 měsíců - Pribor 9M
  • 1 rok- Pribor 1R

Sazby uvádí ČNB na adrese

http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/penezni_trh/pribor/denni.jsp

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference