Obvyklý úrok

 

Česká národní banka neeviduje "obvyklý úrok" ve smyslu definic uváděných v obecně závazných právních předpisech.

Výše "obvyklého úroku" je na posouzení soudu v konkrétní věci.

 

Na svých webových stránkách, v části věnované statistickým údajům, ale ČNB uvádí mimo jiné data o úrokových sazbách úvěrů účtovaných bankami domácnostem a nefinančním podnikům v ČR (nefinanční podnik je standardní firma která není bankou).

 

Tato data jsou dostupná na adrese:

 

http://www.cnb.cz/cs/statistika/menova_bankovni_stat/menova_stat_publ/index.html

 

Na této adrese se dá stáhnout Aktuální publikace Měnová statistika která je uložena v souboru pdf.

Pro výši obvyklých úvěrů je důležitá tabulka č.10, bod 4.

 

Příklad:

Hledáme v roce 2013 obvyklý úrok pro půjčku firmě ve výši 5 miliónů korun.

V tabulce 10 je pod bodem 4.1.1 - S objemem do 7,5 mil. Kč  uvedena obvyklá výše úroku ve výši 4,38%.

Tuto výši úroků můžeme použít jako obvyklý úrok.

 

V roce 2013 jsme poskytli zaměstnnaci půjčku na bydlení.

V tabulce 10 je pod bodem Půjčky domácnostem na bydlení uvedena obvyklá výše úroku ve výši 3,77%.

Tuto výši úroků můžeme použít jako obvyklý úrok.

 

Doporučení

Doporučujeme dát do smlouvy, že se půjčka bude úročit celý kalendářní rok obvyklým úrokem dle ČNB za leden daného roku.

 

Obvyklý úrok

Pro rok

Text Úrok Měnová statistika ČNB za leden 2013
2013 Půjčky fimám do 7.5 mil Kč

4,38 %

tabulka 10, řádek 4.1.1
2013 Půjčky domácnostem na spotřebu 16,37% tabulka 10, řádek 5.1
2013 Půjčky domácnostem na bydlení 3,77 % tabulka 10, řádek 5.2

 

Pro rok Text Úrok Měnová statistika ČNB za leden 2012
2012 Půjčky fimám do 7.5 mil Kč

4,74 %

tabulka 10, řádek 4.1.1
2012 Půjčky domácnostem na spotřebu 16,46% tabulka 10, řádek 5.1
2012 Půjčky domácnostem na bydlení 4,09 % tabulka 10, řádek 5.2

 

PRIBOR

PRIBOR - Prague InterBank Offered Rate - je pražská mezibankovní nabídková sazba.

Jedná se o úrokovou sazbu, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na českém mezibankovním trhu.

PRIBOR je českou obdobou londýnských sazeb LIBOR

Používá se často jako referenční, např. "ve výši 3 % nad sazbou PRIBOR".

 

Typy sazeb v závislosti na délce půjčky:

  • 1 den - Pribor 1D
  • 7 dní - Pribor 7D
  • 14 dní - Probor 14D
  • 1 měsíc - Pribor 1M
  • 2 měsíce - Pribor 2M
  • 3 měsíce - Pribor 3M
  • 6 měsíců - Pribor 6M
  • 9 měsíců - Pribor 9M
  • 1 rok- Pribor 1R

Sazby uvádí ČNB na adrese

http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/penezni_trh/pribor/denni.jsp

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference