Haléřové vyrovnání pohledávek a závazků

 

V daňové evidenci se jedná o účetní operaci, ketrá nesmí ovlivnit daňový základ.

Z tohoto důvodu haléřové vyrovnání pohledávek a závazků provádíme v interní knize.

 

Jako účet použijeme nedaňové účty 500.N a 600.N.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference