Novinky aktuální verze

 

Možnost skrýt tlačítka "Bez EET" a "Kartou"

Pokud chcete skrýt uvedená tlačítka, běžte do menu Možnosti.

Zde odšrkněte, které tlačítko nechcete používat.

 

Možnost hledání v ceníku

Byla přidána možnost hledat jakoukoliv položku v ceníku.

Běžte do menu Ceník, zobrazí se formulář Skupiny ceníku.

Na formuláři je vpravo nahoře piktogram seznamu.

Poklepnutím na tento piktogram se zobrazí formulář pro hledání položky.

Položka se najde nezávisle na tom, do jaké skupiny ceníku patří.

 

Volba zda tisknout účtenku

Při platbě, byl přidán dotaz, zda chcete vytisknout účtenku.

Aplikace si volbu pamatuje, takže můžete šetřit papír a tisknout účtenku pouze na požádání.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference