Prodej zboží do EU s instalací

 

Dodáním zboží s instalací je např:

  • dodání stroje s montáží na místě a uvedení do provozu
  • dodání nábytku v rozloženém stavu s montáží na místě
  • dodání zařízení s instalací, zapojením a uvedením do provozu na určeném místě

 

Místo plnění

Místem plnění je místo, kde je zboží instalováno nebo smontováno.

 

Povinnost přiznat plnění nastává ke dni uskutečnění plnění nebo ke dni přijetí úplaty (zálohy) a to k tomu dni, který nastane dříve.

 

Dodání zboží s instalací podnikateli

Pokud je příjemce zboží osobou povinnou k dani (tj. firma, OSVČ, bez ohledu na to, zda je či není registrován k dani), přizná daň tento příjemce.

Český dodavatel zboží fakturuje bez daně (nejedná se o osvobozené plnění, jedná se o plnění s místem plnění v jiném členském státě EU, tj. podléhající dani v tomto státě).

 

Dodání zboží s instalací soukromé osobě

Pokud příjemce není osobou povinnou k dani (soukromá osoba), vznikne dodavateli registrační povinnost k dani ve státě dodání, a to už prvním dodáním zboží s instalací nebo montáží.

 

Souhrnné hlášení k DPH

Dododání zboží do EU s instalací se nezahrnuje do souhrnného hlášení k DPH.

 

 

Legislativa

§ 7 Místo plnění při dodání zboží

(5) Při dodání zboží s instalací nebo montáží se za místo plnění považuje místo, kde je zboží instalováno nebo smontováno.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference