Pohledávky vzniklé do 1.1.2014

 

Tato kapitola se zabývá pohledávkami které vznikly před 1. 1. 2014.

 

Tvorba zákonných opravných položek je daňovým nákladem.

 

Pro správnou tvorbu opravné položky rozlišujeme pohledávky na:

  • pohledávky u kterých nevedeme soudní řízení
  • pohledávky u kterých vedeme soudní řízení
  • pohledávky přihlášené do konkurzu

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference