Uzavření a otevření účetních knih

 

Neziskovky nemají standardní účty pro závěrkové operace.

 

Místo toho mají následující účty:

Účet firem Účet neziskovek
701 - Počáteční účet rozvážný 961 - Počáteční účet rozvážný
702 - Konečný účet rozvážný 962 - Konečný účet rozvážný
710 - Účet zisků a ztrát 963 - Účet hospodářského výsledku.
431 - HV ve schvalovacím řízení 931 - HV ve schvalovacím řízení

 

Uzavření knih

Všechny zůstatky účtů se vynulují proti účtu 962 - Konečný účet rozvážný

Zůstatek, který vznikne tímto převodem se vynuluje proti účtu 963 - Účet hospodářského výsledku.

 

 

Otevření účetních knih

Při otevírání účetních knih se počáteční zůstatky aktiv a pasiv zaúčtují proti účtu 961 - Počáteční účet rozvážný.

Rozdíl mezi aktivy a pasivy (zůstatek účtu 961) se vynuluje proti účtu 931 - HV ve schvalovacím řízení.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference