Nanárokované DPH

 

Způsob krácení nároku na odpočet daně z přidané hodnoty je definován v zákoně o DPH, § 76.

 

Daňová uznatelnost

Dle zákona o daních z příjmů, § 24, odst.2, písmeno ch), se nenárokované DPH považuje za daňově uznatelný náklad.

Tento závěr je také potvrzen pokynem GFŘ č. D-6 ze dne 4.1.2012.

 

Je ale nutné si uvědomit, že nenárokované DPH minulých nemůže být daňovým nákladem z důvodu časového uplatnění nákladů.

V tom případě je nutné podat dodatečné daňové přiznání nebo nenárokované DPH zaúčtovat jako nedaňový náklad.

 

Účetnictví

Nenárokované DPH  se účtuje na účet 548 - ostatní provozní náklady.

Zaúčtováním nenárokovaného DPH snižujeme pohledávku vůči finančnímu úřadu.

 

Příklad účtování:

Text Částka Účet Strana Poznámka
Nenárokované DPH x 343.01 D -
Nenárokované DPH x 548.01 MD Daňově účinný účet

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference