Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

CashFlow

 

Cash Flow je tok peněžní hotovosti.

 

 

Plánování Cash Flow

Běžte na úvodní formulář, vyberte menu Sestavy, poklepněte na příkaz Plánování.

Zobrazí se formulář Plán.

 

Plán se dělá vždy pro určitý rok, takže nejdříve musíte vyplnit Rok pro který plán tvoříte.

Po zadání roku, na kartě CashFlow, stikněte tlačítko Najít.

  • Pokud máte již plán pro daný rok rozpracován, tak se zobarzí.
  • Pokud plán ještě neexistuje, tabulka zůstane prázdná.

 

Vytvoření plánu

Plán vytvoříte následujícím způsobem:

  1. Zadejte rok, pro který chcete plán vytvořit
  2. Na kartě Cash Flow stiskněte tlačítko Vytvořit.

Tlačítkem Vytvořit se vytvoří řádky plánu pro Cash Flow pro daný rok.

 

Vyplnění plánu

Formulář obsahuje dva podformuláře.

  • Levý podformulář je vlastní plán pro Cash Flow.
  • Pravý podformulář slouží pro podrobný rozpis daného řádku.

 

Doporučení

Vyplňujte pouze podrobný rozpis. Zde co nejpodrobněji rozepište, jakou budoucnost očekáváte.

Čím podrobnější rozpis bude, tím lépe bute moci sledovat případné odchylky od skutečnosti.

 

Spočítání plánu

Po vyplnění plánu výkaz spočítáte stisknutím tlačítka Spočítat.

Toto funkce provede následující operace:

  1. Nejdříve sečte podrobný rozpis a tento součet zapíše do příslušného řádku plánu
  2. Po vyplnění obyčejných řádků výkazu, sečte na výkazu součtové řádky.

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference