Ochranné pomůcky

 

Dle § 495/2001 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen poskytnout svým zaměstnancům tzv. osobní ochranné pracovní prostředky.

Do toho spadají

  • pracovní oděvy
  • obuv
  • a různá výstroj specialistů.

O pracovní oděv se tedy nikdy nemá starat sám zaměstnanec, ale vždy jej pro něj pořizuje zaměstnavatel.

 

Dioptrické brýle

Dioptrické brýle nelze uznat jako daňový náklad z důvodu ochranné pomůcky.

 

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 29.09.2011, čj. 30 Af 43/2010 - 45:

Dioptrické brýle jsou individuální zdravotní pomůckou určenou pro osobní potřebu ve smyslu § 25 odst. 1 písm. u) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Nutnost jejich užití je totiž prioritně zapříčiněna oční vadou, a nikoliv výkonem činnosti. Dioptrické brýle jsou tedy předmětem osobní potřeby, a nejsou proto ani zčásti daňově uznatelné.

 

Pokud tedy jsou dioptrické brýle osobní spotřebou, tak je nemůžeme zaúčtovat ani na nedaňový účet.

Jedná se o naturální plnění, ze kterého je nutné odvést všechny mzdové odvody (daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění).

 

Zákon o daních z příjmů

§ 25 - Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat zejména:

u) výdaje na osobní potřebu poplatníka

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference