Ochrana osobních údajů

 

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. My, společnost Adam & Adam s.r.o., sídlem Provazníkova 7, 613 00 Brno, IČ 44012519 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2976, se zavazujeme shromažďovat o vás pouze údaje nezbytné k nabízení a vylepšování produktů a služeb, které vám poskytujeme, a dodržovat při tom veškeré své právní povinnosti.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí pro údaje, které o vás shromažďujeme, když si zaregistrujete v aplikaci eÚčtenka, přihlásíte se na jakoukoli naši webovou stránku, do našich mobilních aplikací nebo k našim produktům, použijete naše webové stránky, aplikace nebo produkty nebo když s námi, případně s našimi zaměstnanci, komunikujete (vše souhrnně označováno jako „Služby“).

1. Shromažďování vašich údajů

1.1 Jakmile se zaregistrujete v aplikace eÚčtenka, začneme shromažďovat vaše údaje, jako je vaše celé jméno, adresa, DIČ, emailová adresa a telefonní číslo. Dále budeme shromažďovat údaje o vašem podnikání včetně názvu vaší společnosti, její právní formy, adresy sídla vaší společnosti, pracovního telefonního čísla.

2. Zpracování vašich údajů

2.1 Údaje, které o vás shromáždíme, používáme výhradně k tomu, abychom vám mohli poskytovat Služby.

3. Použití vašich osobních údajů

3.1 Údaje, které o vás shromáždíme, neposkytneme třetím stranám.

4. Zabezpečení údajů

4.1 Jsme povinni zajistit zabezpečení údajů, které o vás shromažďujeme. Přijali jsme přiměřená opatření a provádíme administrativní, technické a fyzické úkony za účelem ochrany vašich údajů proti ztrátě, krádeži, zneužití, neoprávněnému přístupu, zpřístupnění, změnám a zničení.

5. Uchovávání

5.1 Zákonné předpisy nám ukládají povinnost uchovávat některé záznamy o údajích, které o vás shromáždíme, po dobu alespoň pěti let po zrušení Vaší registrace.

6. Odkazy na jiné webové stránky

Pokud na našem webu použijete odkaz na webové stránky, které nevlastníme my, ale třetí strany, bude ochrana vašich osobních údajů podléhat příslušným zásadám těchto třetích stran. Za takové zásady ochrany osobních údajů neneseme žádnou odpovědnost. S jejich obsahem byste se proto měli seznámit předtím, než na těchto stránkách zadáte jakékoli své údaje.

7. Kontakty

Zpětnou vazbu a otázky týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů vítáme a těšíme se na ně následující emailové adrese: info@adamadam.cz

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference