Opakovaná plnění

 

Podle zákona o DPH, platné od července 2017, § 21 odst.8 zákona o DPH se při poskytování zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku po dobu delší než 12 měsíců považuje plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém bylo plnění započato.

 

Příklad:

Účetní firma uzavře smlouvu na daňové poradenství v roce 2017. Tato činnost není v roce 2018 ještě ukončena ani nebyl vystaven žádný doklad (ani zálohový).

Ke dni 31.1.22018 se musí z uskutečněných plnění přiznat daň.

Za rok 2017 ale musí ve svém účetnictví provedené práce v roce 2017 promítnout na účtu 58-Změna stavu zásob vlastní činností (t.j. musí z nevyfakturované práce odvést daň z příjmů).

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference