Mzdový list

 

Zákonné náležitosti

Zákonné náležitosti mzdového listu uvádí zákon o daních z příjmů, §38j.


(2) Mzdový list musí pro účely daně obsahovat:

 

 • a) poplatníkovo jméno a příjmení, též dřívější,
 • b) rodné číslo,
 • c) bydliště,
 • d) jména a rodná čísla osob, které poplatník uplatňuje pro snížení základu daně, výši jednotlivých nezdanitelných částek s uvedením důvodu jejich uznání,
 • e) den nástupu poplatníka do zaměstnání
 • f) za každý kalendářní měsíc:
 1. úhrn zúčtovaných mezd bez ohledu, zda jsou vypláceny v penězích nebo v naturáliích,
 2. částky osvobozené od daně z úhrnu zúčtovaných mezd uvedeného v bodě 1,
 3. základ pro výpočet zálohy na daň nebo daně podle zvláštní sazby,
 4. vypočtenou zálohu nebo daň sraženou dle zvláštní sazby daně
 5. měsíční slevu na dani a zálohu sníženou o měsíční slevu na dani
 6. měsíční daňové zvýhodnění, měsíční slevu na dani, měsíční daňový bonus a zálohu sníženou o měsíční slevu na dani,
 7. skutečně sraženou zálohu na dani


Údaje v bodech 3 a 4 se uvedou podle způsobu výpočtu zálohy na daň nebo výpočtu daně zvláštní sazbou daně z příjmu ze závislé činnosti.

 

 • g) součet údajů za zdanovací období uvedených v písmenu f) a úhran vyplacených daňových bonusů
 • h) údaje o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference