Prodej zboží do EU

 

O prodej zboží do EU se jedná v okamžiku, kdy je zboží odesláno nebo přepraveno z tuzemska do jiného členského státu, pořizovatelem nebo třetí osobou zmocněnou plátcem nebo pořizovatelem.

 

Zahájení přepravy tedy musí být v tuzemsku.

Plátce přitom musí prokázat, že zboží opustilo Českou republiku.

Mezi důkazní materiály, že zboží opravdu opustilo ČR a bylo převezno do jiného členského státu EU, lze zařadit také třeba knihu jízd či cestovní příkaz zaměstnance, který zboží převážel.

 

Při dodání zboží do EU rozlišujeme:

  • Dodání zboží do EU (bez instalace)
  • Dodání zboží do EU s instalací
  • Dododání nového dopravního prostředku
  • Dodání uměleckých děl
  • Dodání použitého zboží
  • Prodej zboží na dálku (prodej soukromým osobám do jiného státu EU)

 

Důležitou skutečností je také to, zda příjemce zboží je plátce DPH nebo nikoliv.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference