Postup zveřejnění listin do obchodního rejstříku

 

  • listiny se zasílají příslušnému soudu u kterého je firma zapsaná
  • listiny se zasílají v elektronické podobě ve formátu PDF
  • listiny doporučujeme zasílat pomocí datové schránky

 

Příslušný soud

Příslušným soudem je ten u kterého je Vaše firma registrována. Daný soud zjistíte z Vašeho výpisu z obchodního rejstříku nebo na www.justice.cz

Pro daný soud musíte zjistit jeho ID datové schránky, které lze získat na netu.

 

Příklad:

Hledáme ID pro Krajský soud v Brně, do vyhledávače zadáme: "ID datové schránky Krajský soud v Brně".

 

ID datových schránek vybraných soudů:

  • Krajský soud v Brně: 5wwaa9j
  • Městský soud v Praze: snkabbm

 

Technické specifikace souborů

Účetní závěrky se do sbírky listin zasílají pouze v elektronické podobě ve formátu pdf dle technické specifikace. Elektronický podpis není nutný. Lze zaslat e-mailem, datovou schránkou nebo CD


Podrobnější technické a organizační aspekty při předávání PDF dokumentů pro zařazení do Sbírky listin (technická specifikace zpracovaná odborem informatiky ministerstva spravedlnosti):


1. Každá jednotlivá listina (např. celá účetní závěrka, rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha za určité období) se předává jako právě jeden PDF soubor. Není možné rozdělit jednu listinu do více PDF dokumentů ani slučovat více listin do jednoho PDF dokumentu.


2. Doporučuje se ověření, zda žádná část poskytované listiny neobsahuje informace, které nemohou být podle zákona zveřejněny. Pokud tomu tak bude, soud bude nucen PDF dokument odpovídající dané listině celý odmítnout.


3. Velikost předávaných PDF dokumentů je omezena a nesmí přesáhnout 150kB na 1 stránku listiny. Např. listina o 100 stránkách může tedy mít maximálně 15 MB.


4. Je vhodné, aby PDF listina (pokud je to možné) byla vytvořena převodem z vstupních textových dokumentů (např. z MS Word) než aby byla získána jako grafický obraz (a to jak softwarově - pomocí grafického editoru nebo prostřednictvím naskenování z papírových podkladů).


5. PDF listiny je možno ověřit zaručeným elektronickým podpisem i nastavit jejich zabezpečení (encryption); není však možné omezit (ani heslem) jejich plnohodnotné zobrazení nebo tisk.


6. PDF soubory do velikosti 8 MB je možno předávat pomocí elektronické pošty na podatelnu příslušného rejstříkového soudu; pokud bude velikost PDF dokumentu větší, je třeba je předat jej na CD-R médiu (možno zaslat i poštou).

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference