Záznamní povinnost DPH

 

Plátce je povinnen vést záznamní povinnost v rozsahu nutném pro sestavení daňového přiznání (zákon o DPH, § 100).

 

Z tohoto ustanovení vyplývá povinný rozsah:

  • typ plnění (přijatá v tuzemsku, uskutečněná v tuzemsku, dovoz z třetích zemí..)
  • sazba daně
  • základ daně
  • výše daně
  • datum zdanitelného plnění
  • vazba na daňový doklad

 

V záznamní povinnosti je nutno dále uvádět (zákon o DPH, § 100, odst.3):

  • DIČ u přijatých plnění (vyjma zjednodušených daňových dokladů)
  • vést přehled uskutečněných plnění která jsou od daně osvobozena
  • vést přehled uskutečněných plnění která nejsou předmětem daně

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference