Exekuce v Delfách

 

Jak postupovat v Delfách v případě, že dojde exekuční příkaz na zaměstnance.

 

Vytvoření osoby

Nejdříve v osobách vytvořte jako novou osobu exekutora kterému se mají dané srážky posílat.

Zadejte i jeho bankovní účet.

 

Zaměstnanec

Exekuční příkaz uložte k danému zaměstnanci, karta Dokumenty.

Do pole Varování napište, že zaměstnanec má exekuci, zda se jedná o přednostní nebo nepřednostní a jaké má vyživované osoby.

Na docházce se dané Varování zobrazuje, takže si nemusíte pamatovat, kdo má exekuci.

 

Nastavení účtování

Na zaměstnanci běžte na kartu Účtování.

Zde zadejte:

  • Předpis: Exekuce
  • Text: Do textu napište o jakou exekuci se jedná, např Exekuce za VZP.
  • Částka: napište 0
  • Osoba: vyberte exekutora
  • Banka: vyberte bankovní účet, kam se má srážka posílat
  • Variabilní symbol: zadejte pod jakým variabilním symbolem má srážka probíhat
  • Splatno dne: zde napište den, který máte určený pro výplaty, např. 20

 

Mzda

Vyplňte docházku zcela standardním způsobem.

Vytvořte mzdu, dejte tlačítko Aktualizovat, poté Zaúčtovat.

Zaúčtovat případ ale nechceme, chceme zjistit pouze čistou mzdu.

Takže na otázku Chcete doklad zaúčtovat odpovězte Ne.

 

Výpočet srážky

Výpočet srážky zjistíme na internetu, kde jsou kalkulačky pro výpočet.

Kalkulačky:

 

Vypočtěte srážku a výpočet napište do poznámky na mzdovém případu:

Čistá mzda:

Nezabavitelná částka:

Exekuce:

 

Po výpočtu srážky napište vypočtenou částku do řádku, s předpisem exekuce.

Po zapsání částky stiskněte znovu tlačítko Zaúčtovat.

Nechte mzdu zaúčtovat.

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference