Položky ceníku

 

Počet položek není nijak omezen.

Každá položka musí patřit do nějaké skupiny.

 

Vytvoření nové položky

Novou položku vytvoříte v menu Ceník.

Zobrazí se obrazovka Skupiny ceníku.

Klepněte na skupinu ve které chcete vytvořit novou položku.

Zobrazí se detail skupiny včetně jejích položek.

Stiskněte červené tlačítko Plus.

Zadejte:

  • Název položky
  • Prodejní cenu včetně DPH
  • Sazbu DPH (pokud jste plátcem)

Novou položku uložíte piktogramem OK (vpravo nahoře).

 

Nákupní cena včetně DPH

Tato cena se používá v přehledech ziskovosti položek.

Zisk na přehledu se počítá jako rozdíl mezi prodejní cenou a touto nákupní cenou.

 

Zadávat množství

Pokud zaškrtnete toto pole, tak se Vám, po výběru dané položky, zobrazí kalkulačka, kde můžete zadat množství přímo.

Tuto možnost využijí podnikatelé prodávající větší množství dané položky nebo potřebují zadávat  množství na desetinná místa.

 

 

Úprava položky

Položku v ceníku můžete kdykoliv upravit.

Stiskněte menu Ceník.

Zobrazí se obrazovka Skupiny ceníku.

Klepněte na danou skupinu.

Zobrazí se detail skupiny včetně jejích položek.

Klepněte na danou položku.

Změňte požadované údaje.

Změnu uložíte piktogramem OK (vpravo nahoře).

 

Smazání položky

Položku můžete kdykoliv smazat.

Stiskněte menu Ceník.

Zobrazí se obrazovka Skupiny ceníku.

Klepněte na danou skupinu.

Zobrazí se detail skupiny včetně jejích položek.

Klepněte na danou položku.

Zobrazí se detail dané položky.

Vpravo nahoře stiskněte piktogram Koš.

 

Setřídění položek ceníku

Setřídění položek Vám umožní mít nejčastěji používané položky na prvních místech.

Stiskněte menu Ceník.

Zobrazí se obrazovka Skupiny ceníku.

Klepněte na danou skupinu.

Zobrazí se detail skupiny včetně jejích položek.

Podržte položku kterou chcete posunout nahoru nebo dolů.

Položka se označí červeně.

Táhnutím položky danou položku přesuňte na správnou pozici.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference