Důchod

 

Základní informace o tom, jak se stanoví výše důchodu.

 

Osobní vyměřovací základ

Jedním ze dvou základních vstupních údajů pro výpočet státního důchodu je osobní vyměřovací základ.

Jedná se o průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky v současné hodnotě.

Hodnotí se příjmy od roku 1986.

Dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů.

 

Redukce osobního vyměřovacího základu

Při výpočtu důchocu dochází k redukci osobního vyměřovací základu.

  • Do částky 11 709 Kč se započítává 100%
  • od 11 709 Kč do 106 444 Kč se započítává pouze 26 %
  • nad 106 444 Kč se zapčítává 0%

Právě redukce při výpočtu osobního vyměřovacího základu znamená, že zvýšení průměrné mzdy o tisícikorunu se projevuje jinak na konečné výši státního důchodu.

 

Odpracovaná doba

Druhým základem je odpracovaná doba.

Osobní vyměřovací základ se krátí odpracovanou dobou.

Za jeden rok se vyměřovací základ vynásobí 1,5%.

To znamená, že za 40 let práce vyměřovací základ pro výpočet důchocu bude ve výši 60 % (40 let * 1,5%).

 

Základní výměra důchodu

Z8kladní výměra důchodu je pro všechny stejná a mění se každý rok.

V roce 2020 činí  základní výměra důchosu 3.490 Kč.

Příklad výpočtu důchodu

Osobní vyměřovací základ 10.000 20.000

A.1 - První redukční hranice (do částky 11.709)

10.000 11.709

A.2 - Výpočet 100 % z první redukční hranice

10.000 11.709
B.1 - Druhá redukční hranice (od 11.709 do 106.444) 0 8.291
B.2 - Výpočet 26% z druhé redukční hranice 0 2.156
C. Základní výměr důchodu (mění se každým rok) 2.400 2.400
D. Výpočtový základ: A.2 + B.2 10.000 13.865
E. Procentní výměra za odpracované roky (40 let x 1,5 %) 60% 60%
F. Procentní výměra důchodu = E * D 6.000 8.319
G. Měsíční důchod = C + F 8.400 10.719

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference