Darování majetku

 

Při darování majetku nelze uznat zůstatkovou cenu majetku jako daňový náklad.

 

Oporu najdeme v § 25, písmeno o, zákona o daních z příjmů:

(1) Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat zejména

  • o) zůstatkovou cenu (§ 29 odst. 2) hmotného majetku a nehmotného majetku vyřazeného v důsledku darování nebo bezúplatného převodu, ke kterému není poplatník povinen podle zvláštního právního předpisu. Toto se vztahuje i na hmotný majetek a nehmotný majetek odpisovaný pouze podle zvláštního právního předpisu,20)

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference