Nárok na odpočet DPH

 

Podmínky nároku na odpočet řeší zákon o DPH v § 72.

 

Základní podmínky nároku na odpočet:

  • plátce má nárok na odpočet DPH v okamžiku přijetí dokladu
  • nárokovat lze pouze daň ve správné výši podle zákona o DPH, nejvýše však částku daně uvedenou na daňovém dokladu
  • nárok na odpočet DPH lze uplatnit do 3 let

 

Držení dokladu

Plátce má nárok na odpočet DPH v okamžiku přijetí dokladu.

 

Období DPH se řídí dle data přijetí dokladu, nikoliv dle data uskutečnění zdanitelného plnění.

 

Příklad:

Dne 6.1.2013 jsme dostali fakturu na telefonní služby za prosinec 2012.

Na dokladu je uvedeno:

Datum zdanitelného plnění: 31.12.2012

Datum vystavení faktury: 4.1.2013

 

Datum přijetí je 6.1.2013, takže období pro DPH je leden 2013.

Nákladem daná fatura patří ale do roku 2012.

Danou fakturu zaúčtujeme do roku 2012, ale období DPH na dokladu bude Leden 2013.

 

Správná daň na dokladu

Nárokovat lze pouze daň ve správné výši podle zákona o DPH, nejvýše však částku daně uvedenou na daňovém dokladu (§73, odst.6)

 

Příklad:

Obdrželi jsme daňový doklad se základem daně 10.000.-.

Daň byla stanovena se sazbou 21% ve výši 2.100,-

Správně měla být daň se sazbou 15% (1.500,-)

 

V tomto případě si můžeme nárokovat daň pouze ve výši 1.500,-.

 

Náležitosti daňového dokladu

Jestliže doklad neobsahuje všechny náležitosti podle zákona, zůstává i nadále v platnosti možnost nárok prokázat jiným způsobem, tj. v rámci obecného prokazování podle daňového řádu (podle § 73 odst. 5).

 

Výjimkou jsou případy, kdy chybějící náležitostí jsou DIČ, a to ať již poskytovatele či příjemce plnění, pokud zákon ukládá DIČ příjemce na příslušném dokladu uvádět.

 

Jiným způsobem nelze prokazovat nárok na odpočet rovněž v případě, kdy jsou neúplné údaje rozhodné pro výpočet daně, například základ daně, popř. celková částka s daní v případě zjednodušeného daňového dokladu.

 

Lhůta nároku na odpočet

Nárok na odpočet DPH jsou 3 roky.

Lhůta začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce ve kterém nárok na odpočet vznikl (zákon o DPH, § 73, odst.3).

 

Nárok můžete uplatnit v řádném přiznání za kterékoliv období v rámci stanovené lhůty. Nemusíte tedy podávat dodatečné přiznání.

 

Pozor:

Pokud ale krátíte nárok na odpočet (máte osvobozená plnění), daný nárok musíte uplatnit nejpozději za poslední zadaňovací období kalendářního roku ve kterém nároka na odpočet vznikl (zákon o DPH, § 73, odst.4).

 

V tomto případě tedy musíte podat dodatečné daňové přiznání.

 

Tato úprava zajišťuje aby plátce který krátí nárok na odpočet DPH dle § 76, nárokované DPH uvedl ve správném kalendářním roce a mohl být spočítán správný koeficient pro krácení daně.

 

Příklad:

Nenárokovali jsme DPH z dokladu s datem zdanitelného plnění 15.října 2012.

Tuto skutečnost jsme zjistili v červnu 2013.

Jsme měsíční plátci DPH a nekrátíme nárok na odpočet.

Daný doklad zahrneme do řádného přiznání k DPH za červen 2013.

 

Příklad:

Nenárokovali jsme DPH z dokladu s datem zdanitelného plnění 15.října 2012.

Tuto skutečnost jsme zjistili v červnu 2013.

Jsme měsíční plátci DPH a krátíme nárok na odpočet.

Daný doklad zahrneme do dodatečného přiznání k DPH za prosinec 2012.

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference