GDPR

 

Jedná se o nařízení Evropské unie zajišťující výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů (fyzických osob).

GDPR je zkratka z anglického názvu nařízení: General Data Protection Regulation.

Platnost nařízení je 25.květen 2018

 

Nařízení GDPR se vztahuje na všechny subjekty zpracovávající osobní údaje občanů EU. Části nařízení GDPR se nevztahují na organizace s méně než 250 zaměstnanci v případě, že hlavní činností není zpracování citlivých údajů či velký rozsah zpracování.

 

Chráněné osobní údaje

Zákonem chráněné osobní údaje jsou libovolné neveřejné údaje, které lze přiřadit konkrétní osobě prostřednictvím:

  • jména, bydliště, r.č. či data narození
  • čísla dokladů: OP, pas, ŘP
  • elektronických údajů (IP adresa, cookie, lokalizační údaje)


Záznamy o činnostech

Správce a zpracovatel jsou povinni vést záznamy s určitými informacemi. Tyto záznamy následně umožní správci prokázat soulad zpracování s Obecným nařízením.

Vést záznamy o činnostech zpracování nedoléhá na podnik nebo organizaci zaměstnávající méně než 250 osob, ledaže zpracování, které provádí, pravděpodobně představuje riziko pro práva a svobody subjektů údajů, zpracování není příležitostné, nebo zahrnuje zpracování zvláštních kategorií údajů nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference