Nastavení Delfy pro daňovou evidenci

¨

Nastavení Delf

V základním nastavení firmy na první kartě zaškrtněte pole Daňová evidence.

Tato volba Vám zpřístupní formuláře pro vytvoření a zobrazení daňové evidence.

 

Vytvoření nového účetního roku

Při vytváření nového účetního roku, je nutno zadat že daný rok vedete daňovou evidenci.

Nový rok zadáte v menu Nastavení,  Základní nastavení firmy, karta Účetnictví.

 

Účtový rozvrh

Do příjmů a výdajů se zahrnou částky které jsou zaúčtovány na daňových účetech.

Daňový účet je ten, který má zaškrtnuto pole Daňově uznatelný náklad (výnos).

 

Zálohy

Zálohy na zdanitelné příjmy (výdaje) jsou dańově uznatelné.

Proto je potřeba vytvořit 2 účty pro zálohy.

  • Záloha daňově uznatelná (Daňový účet = ANO)
  • Záloha ostatní (Daňový účet = NE)

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference