Příjmy z podnikání

 

Postup vyplnění přiznání k dani z příjmů, pokud máte příjmy z podnikání.

 

 

Řádek č.37 - Dílčí základ daně podle § 7 zákona

Do řádku č. 37 se uvádí základ daně (t.j. rozdíl mezi příjmy a výdaji).

Příjmy a výdaje se rozepisují v Příloze č.1 daňového přiznání.

Do tohoto řádku se napíše částka, která vyšla v příloze na řádku č.113.

V TaxEditu přílohu č.1 vyvoláte kliknutím text řádku přiznání č. 37.

 

Řádek 85 – Na zbývajících zálohách zaplaceno poplatníkem celkem

Poplatník zde uvede souhrn záloh, které zaplatil, v průběhu zdaňovacího období, za něž je podáváno daňové přiznání, včetně přeplatku použitého jako záloha na daň podle § 154 DŘ a § 155b DŘ.

 

Příloha č.1

Na příloze nejdříve zaškrtněte následující pole:

  • vedu daňovou evidenci
  • vedu účetnictví
  • uplatňuji výdaje procentem z příjmů

 

V případě, že zaškrtnete volbu vedu daňovou evidenci, tak formulář v TaxEditu lze editovat až po výběru volby "Ručně, zadám příjmy a výdaje přímo".

Dané pole pro výběr je vpravo nahoře na dané příloze.

 

Daňová evidence

Bližší informace ohledně vyplnění přílohy naleznete zde.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference