Příjmy z podnikání

 

 

Přiznání

 

Řádek č.37 - Dílčí základ daně podle § 7 zákona

Do řádku č.37 se uvádí základ daně (t.j. rozdíl mezi příjmy a výdaji).

Příjmy a výdaje se rozepisují v Příloze č.1 daňového přiznání.

Do tohoto řádku se napíše částka, která vyšla v příloze na řádku č.113.

V TaxEditu přílohu č.1 vyvoláte kliknutím text řádku přiznání č.37.

 

Příloha č.1

Na příloze nejdříve zaškrtněte následující pole:

  • vedu daňovou evidenci
  • vedu účetnictví
  • uplatňuji výdaje procentem z příjmů

 

Řádek č.101 - Příjmy podle § 7 zákona

Zde uveďte celkové příjmy z podnikatelské činnosti

 

Řádek č.102 - Výdaje související s příjmy podle § 7 zákona

Zde uveďte celkové výdaje.

V případě, že používáte paušální výdaje, tyto výdaje spočítejte zadaným procentem.

 

Řádek č.104 - Rozdíl mezi Příjmy a výdaji

Zde napište rozdíl mezi řádky 101 a 102.

 

Řádek č.106

Do řádku patří daňové úpravy a výdaje, které nepředstavují fyzický výdej peněz, ale daňový základ snižují.

V případě daňové evidence sem patří např.:

  • odpisy hmotného majetku
  • tvorba rezerv

Čátka uvedená na daném řádku se musí rozepsat v oddíle E.

 

Řádky č.107 až 110

Týkají se těch podnikatelů, kteří své příjmy přerozdělují na spolupracující osobu. Ti, kdo mají spolupracující osobu, nemohou zároveň uplatnit společné zdanění manželů.

Řádek č.113 - Dílčí základ daně

Zde sečtěte řádky dle vzorce na uvedeném řádku přílohy.

 

UPOZORNĚNÍ:

Po vyplnění přílohy, musíme na přiznání vyplnit řádek č.37

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference