Vouchery

 

Voucher (poukázka) je forma předplatného.

 

Standardní obchodní model je ten, že dodavatel služeb nebo zboží vystaví vouchery.

Tyto vouchery potom dodavatel neprodává sám, ale prodej zajistí nějaký prodejce, který je pouze zprostředkovatelem (např. slevomat...)

 

DPH

Režim DPH závisí na tom, zda je poukaz:

  • jednoúčelový
  • víceúčelový

 

Jednoúčelový poukaz

Jedná se o poukazy, při kterých je v době vystavení známa:

  • sazba daně
  • místo plnění

Oba uvedené údaje musí být známy zároveň.

Převod jednoúčelového poukazu se považuje za dodání zboží nebo služby.

Při převodu (prodeji poukazu) se tedy uplatní DPH na výstupu.

 

 

Víceúčelový poukaz

Jedná s o všechny ostatní poukazy, které nejsou jednoúčelové, t.j. není známa sazba daně nebo místo plnění.

Převod víceúčelového poukazu se nepovažuje podle § 15b odst. 1 zákona o DPH za zdanitelné plnění.

Ke zdanitelnému plnění dochází až v okamžiku čerpání poukazu.

Typickým víceúčelovým poukazem je stravenka, protože nejsou dopředu známy sazby DPH (stravenka opravňuje k úhradě potravin v 10 i 15% sazbě dph).

 

Finanční správa vydala k uplatnění DPH u poukázek pokyn, který naleznete zde.

 

1. Prodej voucherů zprostředkovatelem.

Prodejce voucherů inkasuje peníze jménem dodavatele.

Přijaté peníze jsou přijatou zálohou od zákazníků a to i v případě, že si je na nějakou dobu nechá prodejce.

Prodejce ale musí informovat dodavatele o tom, za kolik pěněz vouchery prodal.

Účtování u dodavatele.

Text Částka Účet Strana
Přijatá záloha (i když ještě nebyla uhrazena) 121.000,- 324 D
Pohledávka za prodejcem voucheru 121.000,- 315 MD

 

2. Zdanění zálohy

Ze všech přijatých záloh musíme odvést DPH.

To znamená, že přijatou zálohu snížíme o vypočtené DPH.

Datum DPH je den, přijetí peněz prodejcem voucherů, nikoliv den, kdy peníze obdržel dodavatel.

Pokud se ale příjem peněz k dodavateli odehraje ve stejném měsíci, tak je to defacto jedno a můžeme se řídit dnem obdržení peněz od prodejce.

Účtování u dodavatele.

Text Částka Účet Strana
Přijatá záloha 21.000,- 324 MD
DPH 21.000,- 343 D

 

3. Dodavatel poskytne plnění zákazníkovi

Dodavatel na základě předloženého voucheru zákazníkem, poskytne služby nebo dodá zboží.

Účtování u dodavatele.

Text Částka Účet Strana
Prodej služeb 100.000,- 602 D
Vyúčtování zálohy 100.000,- 324 MD
K úhradě 0 211 MD

 

4. Prodejce pošle fakturu za zprostředkování

Prodejce si za prodej voucherů účtoval 12.100,- Kč (včetně daně).

Na tuto částku vystaví fakturu.

Účtování faktury:

Text Částka Účet Strana
Zprostředkování 10.000,- 518 MD
DPH 2.100,- 343 MD
Snížení pohledávky 12.100,- 315 D

 

5. Prodejce pošle peníze

Prodejce prodal vouchery za 121.000,-

Faktura na provizi byla ve výši 12.100,-

Pohledávka činí 121.000 - 12.100 = 108.900,-

Účtování bankovního výpisu u dodavatele.

Text Částka Účet Strana
Úhrada pohledávky 108.900,- 315 D
Příjem do banky 108.900-, 221 MD

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference