Jak evidovat tržby

 

Postup evidence tržeb je následující:

  • Podnikatel na elektronické pokladně vytvoří účtenku.
  • Pokladna odešle údaje z účtenky finančnímu úřadu
  • Finanční úřad pošle zpět unikátní kód.
  • Podnikatel vytiskne účtenku (včetně unikátního kódu), kterou předá zákazníkovi.

 

Technické řešení

EET vyžaduje zařízení, které dokáže elektronicky komunikovat přes internet.

Může se jednat o následující zařízení:

  • Tablet
  • Mobilní telefon
  • Elektronická pokladna
  • Počítač

Je čistě na uvážení podnikatele, jaké pokladní zařízení a jaký pokladní software odpovídající zvláštnostem jeho podnikatelské činnosti zvolí, pokud zajistí splnění povinnosti odeslat údaje o evidované tržbě datovou zprávu a vydat účtenku.

Není nutné pořizovat žádné speciální certifikované registrační pokladny.

 

 

Co když selže internet

Pro evidenci platby je nutné mít v okamžiku přijetí platby internetové připojení.

V případě, že nepůjde odeslat účtenka on-line z důvodu krátkodobého výpadku spojení, může podnikatel vydat účtenku bez unikátního kódu přiděleného Finanční správou. Podnikatel pak musí odeslat údaje o této transakci serveru Finanční správy bezprostředně po obnovení spojení, nejpozději do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby.

 

Co když internet vůbec není

Pokud nelze dlouhodobě evidovat tržby elektronicky s pomocí internetového připojení k síti (např. chata v horách bez možnosti jakéhokoliv internetového připojení), může správce daně po ověření této skutečnosti udělit individuální výjimku z on-line evidence tržeb. V takovém případě bude mít podnikatel nadále povinnost vystavovat účtenky, avšak data o těchto tržbách musí odeslat nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby.

 

Storno účtenky

V případě, že podnikatel udělá chybu, je možné vystavenou účtenku stornovat.

Informace o stornu bude odeslána na server Finanční správy stejným způsobem jako informace o evidované tržbě, jen jako mínusová položka.

Provedené storno není z technického hlediska vázáno na původně zaslanou datovou zprávu (resp. vydanou účtenku).

 

Porucha na zařízení

V případě poruchy pokladního zařízení podnikatel sice neplní povinnosti stanovené zákonem o evidenci tržeb (zaslat údaje o tržbě správci daně a vystavit zákazníkovi účtenku), ale i tak může ve své činnosti pokračovat, aniž by byl sankcionován. Musí však prokázat, že učinil vše pro to, aby mohl začít opět co nejdříve evidovat tržby. Po odstranění poruchy na pokladně podnikatel zašle údaje o přijatých platbách (za období poruchy) serveru Finanční správy dodatečně.

 

Musí si zákazník převzít účtenku?

Ne, tuto povinnost zákon neukládá.

Podnikatel vystavit účtenku musí, ale zákazník si ji vzít nemusí.

 

Zjednodušený režim EET

Pokud by podnikateli evidování tržeb běžným způsobem znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, může požádat správce daně o povolení evidování tržeb ve zjednodušeném režimu, tj. zasílat údaje o evidovaných tržbách správci daně do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference