Cenné papíry

 

Cenné papíry dělíme na:

 • majetkové
 • dluhopisy

 

Majetkové cenné papíry zakládají vlastnický podíl na majetku.

Typické příklady:

 • akcie
 • podílové listy

Mezi podíl, který není cenným papírem, patří například podíl na společnosti s ručením omezeným.

 

Rozlišení cenných papírů

Pro účtování je významné vymezení zda se jedná o dlouhodobý nebo krátkodobý finanční majetek.

Kritériem pro zařazení podílu či cenného papíru jako dlouhodobý či krátkodobý finanční majetek je záměr účetní jednotky v době držby

 

Cenné papíry - majetkové účasti

Dlouhodobé majetkové CP, které zakládají podstatný nebo rozhodující vliv

 • účet 061 - podíové CP a podíly  s rozhodujícím vlivem (nad 40%)
 • účet 062 - podílové CP a podíly s podstatným vlivem (nad 20% a do 40%)

 

Realizovatelné cenné papíry

Realizovatelné cenné papíry a podíly, které nejsou určeny k obchodování s CP, ani nejsou cenným papírem drženým do splatnosti, ani majetkovou účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem. Cenné papíry s podílem, účastí do 20%.

 • účet 063 - realizovatelné CP a podíly do 20%
 • účet 257 - ostaní realizovatelné papíry

 

Cenné papíry pro obchodování

CP k obchodování – držené za účelem obchodování a dosažení zisku

 • účet 251 - majetkové CP určené k obchodování
 • účet 253 - dluhové CP určené k obchodování

 

Dluhové CP držené do splatnosti

CP mají stanovenou splatnost a účetní jednotka je drží po celou dobu až do jejich splatnosti

 • účet 065 - dluhové CP držené do splatnosti
 • účet 256 - dluhové CP se splatností do 1 roku držené do splatnosti

 

Cenné papíry emitované účetní jednotkou 

Emitentem je sama účetní jednotka, doba držení je neomezená. 

Uvádí se v pasivech se záporným znaménkem. 

 • účet 252 -  vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
 • účet 255 - vlastní dluhopisy                             

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference