Mzdy

 

 Tato kapitola řeší mzdovou problematiku.

 

Termíny pro zaměstnance

 

15.únor - prohlášení poplatníka

Zaměstnance musí vrátit podepsané prohlášení do 15.února.

 

Žádost o roční zúčtování daně

V případě, že zaměstnanec požaduje vyúčtování daně, musí vrátit podepsanou žádost do dne 15.února.

Současně do tohoto termínu musí předat mzdové účtárně všechny podklady.

Zaměstnavatel provede roční zúčtování a zahrne nejpozději do mezd za duben.

 

Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážkové daně)

Zaměstnavatel má povinnost vystavit potvrzení do 10 dnů od data přijetí žádosti.

Potvrzení se vystavuje pouze tehdy, pokud zaměstnanec nepožaduje  roční zúčtování daně.

 

Termíny pro firmu

 

15.únor - povinný podíl při zaměstnávání více jak 25 zaměstnanců

Zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru je uložena povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4% povinného podílu na celkovém počtu jejich zaměstnanců.

Termín pro podání je 15.únor

 

20.březen - vyúčtování zálohové daně

Vyúčtování v listinné podobě je třeba podat do dvou měsíců po skončení kalendářního roku. V případě elektronického podání je termín pro podání 20. březen.

 

31.březen - vyúčtování srážkové daně

Lhůta pro podání Vyúčtování daně vybírané srážkou není upravena žádným z ustanovení zákona o daních z příjmů, a proto platí obecné ustanovení daňového řádu, které říká, že se vyúčtování podává do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku.

 

30.duben - ELDP

Termín pro odeslání EPDP na ČSSZ je 30.duben následujícího roku.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference