Registrace na FÚ neziskových organizací

 

Nezisková organizace (spolek, obecně prospěšná společnost, nadace....)  je veřejně prospěšným poplatníkem podle § 17a zákona o daních z příjmů (viz též § 217 odst. 1 občanského zákoníku) a tak v souladu s § 39a odst. 5 zákona o daních z příjmů není povinen podat přihlášku k registraci jako poplatník daně z příjmů právnických osob, pokud přijímá pouze příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou osvobozené od daně a nebo je z nich daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně.

Za těchto podmínek pak spolku obecně ani nevzniká povinnost podávat přiznání k dani z příjmů právnických osob (a povinnost toto oznamovat), a to na základě § 38mb písm. a) a § 38mc zákona o daních z příjmů.

 

 

Zákon o daních z příjmů

 

§ 17a - Veřejně prospěšný poplatník

(1) Veřejně prospěšným poplatníkem je poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním.

(2) Veřejně prospěšným poplatníkem není

  • a) obchodní korporace,
  • b) Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář,
  • c) profesní komora nebo poplatník založený za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých členů, u nichž nejsou členské příspěvky osvobozeny od daně, s výjimkou organizace zaměstnavatelů,
  • d) zdravotní pojišťovna,
  • e) společenství vlastníků jednotek a

f) rodinná fundace, kterou se pro účely tohoto zákona rozumí nadace nebo nadační fond,

1. které podle svého zakladatelského jednání slouží k podpoře zakladatele nebo osob blízkých zakladateli, nebo

2. jejichž činnost směřuje k podpoře zakladatele nebo osob blízkých zakladateli.

 

§ 39a - Registrační povinnost poplatníků daně z příjmů právnických osob

(5) Poplatník daně z příjmů právnických osob uvedený v § 17 odst. 4, veřejně prospěšný poplatník a společenství vlastníků jednotek nejsou povinni podat přihlášku k registraci, pokud přijímají pouze příjmy,

  • a) které nejsou předmětem daně,
  • b) které jsou osvobozené od daně, nebo
  • c) z nichž je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference