Lhůty pro podání

 

Podání na jiný finanční úřad

Lhůta je zachována, pokud učiníme podání včas u místně příslušného správce daně.

Nelze tedy učinit podáni poslední den lhůty u jiného správce daně. Pokud podáme podání na jiný finanční úřad, musíme počítat s nějakou dobou ve které finanční úřad přepošle naše podání na správný finanční úřad.

Z těchto důvodů je tedy lepší zasílat podání doporučeně poštou.

 

 

Daňový řád

§ 35 - Zachování lhůty

 

(1) Lhůta je zachována, je-li nejpozději v poslední den lhůty

  • a) učiněn úkon u věcně a místně příslušného správce daně,
  • b) podána u provozovatele poštovních služeb poštovní zásilka obsahující podání adresovaná věcně a místně příslušnému správci daně,
  • c) podána datová zpráva adresovaná věcně a místně příslušnému správci daně, která je opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb  (dále jen "uznávaný elektronický podpis") na technické zařízení správce daně nebo na technické zařízení společné pro několik správců daně (dále jen "technické zařízení správce daně"),
  • d) podána datová zpráva do datové schránky věcně a místně příslušného správce daně.

Jde-li o lhůtu určenou dobou kratší než jeden den, je tato lhůta zachována, je-li požadovaný úkon učiněn před jejím uplynutím.

(2) Nebyl-li úkon učiněn u věcně a místně příslušného správce daně, je lhůta zachována, je-li nejpozději v poslední den lhůty učiněn tento úkon u nadřízeného správce daně nebo u jiného věcně příslušného správce daně.

(3) V pochybnostech se považuje lhůta za zachovanou, pokud se neprokáže opak.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference