Zápočty v daňové evidenci

 

Zápočty v daňové evidenci nahrazují úhrady faktur.

Z tohoto důvodu se musí dělat výhradně v pokladně.

 

Příklad

Firma A nám dluží 10.000,-, současně my dlužíme 520,- Kč.

Vytvoříme pokladní doklad.

Do osoby napíšeme firmu A.

V poli předpis zadáme "+".

Zobrazí se seznam všech pohledávek vůči firmě A.

Vybereme danou pohledávku ve výši 10.000,-

Teprve poté do řádku napíšeme částku 520,-.

 

Do dalšího řádku zadáme předpis "-".

Zadáme částku 520.

Zobrazí se závazek ve výši 520.

Na saldokontním případu stikneme volbu "Přiřadit"

Předpis Text DPH Částka Účet Strana
+ Příjem, úhrada pohledávky - 520 321 D
- Výdej,  úhrada závazku - 520 311 MD

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference