Archivace a mazání účtenek

 

Archivace a mazání účtenek provedete v menu Transakce.

 

Neodeslané účtenky

Neodeslané účtenky můžete smazat.

Smazáním dojde k nevratnému odstranění neodeslaných účtenek.

Z tohoto důvodu také dojde k porušení číselné řady účtenek.

Smazání provedete pomocí piktogramu Koš, který je vpravo nahoře.

Upozornění:

Stisknutím koše smažete vždy všechny neodeslané účtenky.

 

Odeslané účtenky

V seznamu odeslaných účtenek se zobrazují pouze odeslané účtenky pro aktuální den.

Pokud chcete vidět i účtenky starší, musíte je vyfiltrovat.

Nahoře na obrazovce je lupa.

Stiknutím lupy se zobrazí paramatery pro filtrování účtenek.

 

 

Odeslané účtenky lze přesunout do archívu.

Archivaci provedete pomocí piktogramu Disketa, který je vpravo nahoře.

Stisknutím piktogramu budete vyzváni k zadání data ke kterému se mají účtenky archivovat.

K tomuto datu se archivují všechny účtenky, nezávisle na tom zda jsou zobrazeny či nikoliv.

 

Archivované účtenky

Archivované účtenky lze:

  • odeslat emailem
  • smazat

 

Odeslání emailem

Archivované účtenky lze přesunout do počítače a tam archivovat pro případnou kontrolu FÚ.

Účtenky se zapíší do souboru s příponou csv. Tento soubor je možné otevřít v excelu.

Odeslání provedete pomocí piktogramu Šipka, který je vpravo nahoře.

 

Smazání archivovaných účtenek

Po odeslání emailu a kontrole, že email přišel v pořádku, je možné archivované účtenky smazat.

Smazáním dojde k nevratnému odstranění archivovaných účtenek.

Smazání provedete pomocí piktogramu Koš, který je vpravo nahoře.

UPOZORNĚNÍ

Smazáním účtenek se účtenky přestanou zobrazovat ve všech přehledech.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference