Vystavení faktury na vrácení DPH u pohledávek v insolvenci

 

Pokud je dlužník v insolvenci a chceme od finančního úřadu vrátit DPH, musíme vystavit opravný daňový doklad.

 

Tímto dokladem

  • nárokujeme DPH vůči finančnímu úřadu
  • nesnižujeme pohledávku vůči dlužníkovi o nárokované DPH

 

Nastavení

Nejdříve je nutno vytvořit předpis pro DPH (viz Nastavení - Předpisy - Předpisy pro DPH - Prodej v tuzemsku - Vratka DPH).

Na knize vydaných faktur je nutno zaškrtnout pole Vybírat předpisy pro DPH.

 

Příklad:

Máme za dlužníkem AAA s.r.o. v insolvenci pohledávku ve výši 121.000,-

Původní doklad zněl na službu ve výši 100.000,-

Sazba DPH ve výši 21%, výše DPH 21.000,-

 

Hlavička dokladu

Vystavíme vydanou fakturu

Datum vystavení daňového dokladu: Datum kdy doklad vystavujeme

Osoba: AAA.s.r.o

Datum zdanitelného plnění: Zde napíšeme datum plnění podle typu řízení (konkurz, exekuce..)

 

Textu faktury:

Oprava výše daně u pohledávky za dlužníkem v insolvenčním řízení podle § 46, odst. XXX písm.XXX zákona o DPH. (najdeme správný odstavec a písmeno)

Spisová značka insolvenčního řízení:

Evidenční číslo původně vystaveného dokladu:

Datum uskutečnění původního plnění:

Původní základ daně:

Původní sazba daně:

Původní výše daně daně:

Původní výše úplaty:

Den uskutečnění opravy základu daně: Zda napište datum vystavení dokladu

Neobdržená úplata za původní zdanitelné plnění:

Výše opravy základu daně:

Vypočtená daň z neobdržené úplaty za původní zdanitelné plnění:

 

Účetní řádky

Na první řádek nápíšeme předpis pro vrácení DPH (v našem případě vratka-p21).

Výši DPH napíšeme se záporným znaménkem.

Předpis Text Částka Účet Strana Poznámka
vratka-p21 Vratka DPH za dlužníkem v insolvenci s 21%

-21.000

343.p D .
. Vrácení DPH 21.000 648 D Daňově účinný účet

 

Zaúčtování dokladu

Doklad zaúčtujeme, vytiskneme a pošleme dlužníkovi.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference