Nákup zásob na přelomu roku

 

Nákup zásob se účtuje na sklad s protiúčtem pořízení zásob.

Dle zákona o účetnictví, účet pořízení zásob nesmí mít na konci účetního období zůstatek.

 

Příjem zásob v jednom roce a přijatá faktura v roce následujícím

Pro řešení tohoto případu se nabízí dvě možnosti:

  • Přijatou fakturu zaúčtovat do roku příjmu zásob
  • Vyrovnání účtu pořízení zásob přes dohadné účty

 

Doporučujeme zaúčtovat fakturu do roku příjmu zásob.

Je to snažší a neodporuje to účetním zásadám.

 

Vyrovnání účtu pořízení zásob přes dohadné účty

V interních dokladech je nutno vytvořit doklad který nahrazuje přijatou fakturu.

Do osoby zadáme dodavatele.

Převezmeme danou příjemku pomocí nástroje Převzít výkony.

Do jednotlivých položek (pokud nebyly objednány přes objednávku), doplníme očekávané ceny.

Vytvoříme zúčtovací řádek místo 321 (jak u standardní faktury) na účet 389.

 

Příklad:

 Text DPH Množství Částka Účet Strana Poznámka
Položka A - 1

400

131 MD  
Položka B

-

2

600

131 MD  
Nevyfakturovaná příjemka - - 1.000 389 D  

 

Až přijde faktura v následujícím období, tak u této faktury již nebudeme účtovat jednotlivé položky a danou fakturu zaúčtujeme na účty 389/321.

 

 Text DPH Částka Účet Strana Poznámka
Příjemka v minulém období n21

1.000

389 MD  
DPH

-

210

343 MD  
Závazek celkem - 1.210 321 D  

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference