Investiční majetek

 

Investiční majetek je majetkem dlouhodobého charakteru, který podnik používá pro svoji činnost.

 

Investiční majetek dělíme na

  • hmotný
  • nehmotný

Nákup majetku

Nákupem majetku nevzniká žádný náklad, t.j. nákup nesnižuje základ daně z příjmů.

 

Zařazení majetku

Zařazením investičního majetku se majetek může začít používat.

 

Odpisy

Investiční majetek se používáním postupně opotřebovává a toto opotřebení je vyjádřeno odpisy.

Tyto odpisy jsou nákladem, snižují základ daně.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference