Investiční majetek

 

Investiční majetek je majetkem dlouhodobého charakteru, který podnik používá pro svoji činnost.

Pořizovací cena majetku je 80.000,- a vyšší (do 1.ledna 2021 platila částka ve výši 40.000,-).

 

Investiční majetek dělíme na

  • hmotný
  • nehmotný

 

Nákup majetku

Nákupem majetku nevzniká žádný náklad, t.j. nákup nesnižuje základ daně z příjmů.

 

Zařazení majetku

Zařazením investičního majetku se majetek může začít používat.

 

Odpisy

Investiční majetek se používáním postupně opotřebovává a toto opotřebení je vyjádřeno odpisy.

Tyto odpisy jsou nákladem, snižují základ daně.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference