Firemní vozidlo

 

Postup účtování spotřeby PHM.

 

Účtování nákupu PHM

V závislosti na vyjádření Finančního ředitelství doporučujeme při nákupu PHM tento nákup účtovat nedaňově a současně evidovat druh PHM a počet nakoupených litrů.

 

V systému Delfy vytvořte předpisy podle druhů PHM např. Natural95, Nafta...

Do jednotky těchto předpisů zadejte Litr.

Účet 501.N - Nákup PHM (nedaňový účet).

 

Účetní operace na konci roku:

Na konci roku spočítáme počet km dle knihy jízd.

Spočítáme z účetnictví průměrnou cenu nakoupených PHM dle jednotlivých druhů (t.j. Součet cen / součet litrů). V systému Delfy tyto informace lze získat z analýzy účetnictví.

Text Částka Účet Strana
Cestovné náklady za rok XXXX -X 501.N MD

Cestovné náklady za rok XXXX

X 512.01 MD

 

 

Průměrná spotřeba

12.5.2003, Ing. Karel Janoušek , Finanční ředitelství

Zákon o daních z příjmů již od roku 1995 neuvádí u firemních vozidel žádnou přímou vazbu mezi spotřebou pohonných hmot zahrnutou do daňových nákladů a průměrnou spotřebou PHM zjištěnou z technického průkazu vozidla.

 

Přesto by skutečná průměrná spotřeba PHM vozidla zjištěná ze skutečně spotřebovaného množství PHM a kilometrů ujetých podle záznamu o provozu vozidla neměla převyšovat průměrnou spotřebu zjištěnou z technického průkazu tohoto vozidla.

 

Pokud tomu tak bude, musí si být daňový subjekt vědom toho, že při daňové kontrole bude, s ohledem na ustanovení § 24 odst. 1 ZDP, zpravidla správcem daně vyzván k prokázání takovéto spotřeby vozidla. Důvodem vyšší spotřeby PHM nemohou být subjektivní důvody, jako např. že řidič je nezkušený, má tzv. těžkou nohu apod. Objektivním důvodem vyšší spotřeby však může být např. časté rozjíždění a zastavování vozidla z důvodu rozvozu zboží po obci, dlouhodobé používání vozidla v terénu, u speciálních automobilů a zvláštních vozidel trvalejší výkon práce na jednom místě apod.

 

Samozřejmě, že do nákladů lze uplatnit pouze náklady na takový druh PHM, který je jako palivo uveden v technickém průkazu vozidla. V některých případech je však možno použití i palivo jiné kvality, než je uvedena v technickém průkazu. Tak např. osobní automobil Škoda Favorit 136 má v technickém průkazu uvedenu jako PHM benzín super, přitom však toto vozidlo může většinou jako PHM používat také bezolovnatý benzín natural. Vzhledem k tomu je nutno každý takovýto případ posuzovat individuálně.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference