Účty pro opravné položky k pohledávkám

 

Pro opravné položky k pohledávkám je nutné vytvořit následující účty:

  • 391.01 - Opravné položky k pohledávkám
  • 558.01 - Tvorba zákonných opravných položek
  • 559.01 - Tvorba účetních opravných položek

 

Tvorba opravných položek je nákladem, o kterém se účtuje na vrub (MD) nákladů 

O snížení a zrušení opravných položek se účtuje na straně D téhož nákladového účtu.

Do konce roku 2002 se o snížení či zrušení opravných položek účtovalo jako o výnosu (účty 658 a 659).

 

Položka Opravná položka Tvorba a rušení
Účet 391.01 558.01
Název Opravné položky k pohledávkám Tvorba a rušení zákonných opravných položek
Typ Pasivní Nákladový
Specifikace Saldokonto Bez specifikace
Měna
Zůstatek D MD
Povolené strany Účtovat na obě strany Účtovat na obě strany
Kategorie Bez kategorie Bez kategorie
Funkce Bez funkce Bez funkce
Středisko Nepovinné Nepovinné
Zakázka Nepovinné Nepovinné
DPH Bez podmínky Bez podmínky
Daňově uznatelný náklad Ne Ano
Mzdový účet Ne Ne

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference