OSVČ kompenzační bonus

 

 Platnost: 5.řína 2020 až 15.února 2021

 

OSVČ nemohou kombinovat kompenzační bonus a Antivirus.

Pokud jste OSVČ a máte zaměstnance, nemůžete čerpat kompenzační bonus a zároveň podporu na náhradu mezd z programu Antivirus v jeden kalendářní den současně. Musíte se rozhodnout, který z těchto podpůrných programů zvolíte.

 

Malá s. r. o. přitom kombinovat mohou.

 

Kdy vzniká nárok na kompenzační bonus?

Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně náleží podnikatelům z řad OSVČ a společníků malých s.r.o. s převažující činností podnikání v přímo omezených oblastech ekonomiky. Tato činnost musí být současně za poslední čtyři měsíce převažující, tedy být dominantním (nadpolovičním) zdrojem obživy. Bonus si poté žadatelé mohou nárokovat za každý den bezprostředního zákazu či omezení podnikání v důsledku vládních restrikcí, a to nejvýše za 70 dní, tedy od 5. října do 13. prosince 2020. Vedle přímo zasažených podnikatelů například z oblasti pohostinství, kultury, sportu, ubytování, maloobchodu či služeb mohou o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory významně, nejméně z 80 % navázáni. Tato návaznost je dána buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem (restaurace – dodavatel surovin), anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou (posilovna – fitness trenér).

 

Za jaké období lze kompenzační bonus žádat

Bonus může být vyplacen pouze za období, kdy trvala restriktivní vládní opatření, v současné době tedy maximálně za 70 dní, tj. od 5. října do 13. prosince 2020. Bonus bude přiznán jen za ty dny, kdy došlo k bezprostřednímu zákazu či omezení jejich činnosti. Níže uvádíme příklady profesí a jejich nároku na kompenzační bonus:

  • provozovatel restaurace – nárok na podporu od začátku nouzového stavu (5.10.), neboť na něj se již vztahovala omezení z doby před vyhlášením nouzového stavu (byť se jednalo o mírnější omezení otevírací doby);
  • číšník v restauraci – nárok na podporu od momentu, kdy se zavřely restaurace (14.10.), neboť dřívější zkrácení otevírací doby neznamenalo výpadek činnosti v objemu 80 %
  • provozovatel fitness, bazénu – nárok na podporu od momentu, kdy se zavřely vnitřní sportoviště (9.10.)
  • provozovatel obchodu, kadeřnice – nárok na podporu od momentu, kdy se zavřely maloobchod a služby (22.10.)

 

Bližší informace naleznete zde:

https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladene-otazky/kompenzacni-bonus-podzim-2020-39799

 

Druhá vlna 2020

Dne 10.listopau 2020 poslanci schválili kompenzační příspěvek podnikatelům, které zasáhla vládní omezení k zamezení šíření koronaviru. Osobám samostatně výdělečně činným a společníkům malých společností s ručením omezeným bude stát vyplácet 500 korun denně za každý den omezení podnikání.

 

Minimální zálohy na soc a zdrav.pojištění se ale platit musí.

Minimální záloha platby na sociální pojištění je pro osoby samostatně výdělečně činné letos 2.544 korun, výše minimální zálohy na zdravotní pojištění u OSVČ 2.352 korun, celkem 4.896 korun.

 

Žádosti o vyplacení kompenzačního bonusu bude možné podávat za dobu nouzového stavu, který byl vyhlášen od 5. října. 2020.

 

První vlna 2020

Dne 5.května 2020 sněmovna prodloužila bonus pro OSVČ do 8. června.

Příspěvek 500 korun denně se bude vyplácet za období od 12. března do 30. dubna. Dohromady jde o 50 dní, za které náleží 25 tisíc korun.

Dosáhnou na ně lidé, kteří mají podnikání jako hlavní činnost a částečně i ti, pro něž je podnikání vedlejší činností a: 

  • pobírají invalidní nebo starobní důchod,
  • jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené,
  • pečují o zdravotně postiženou osobu,
  • připravují se na budoucí povolání (studenti),
  • pracují na dohodu o provedení práce s odměnou do 10 tisíc korun měsíčně a současně podnikají (mají živnostenský list a působí jako OSVČ i na vedlejší činnost).

 

Příspěvek nedostanou:

  • OSVČ, které vedle podnikání mají ještě zaměstnání.

 

Na příspěvek dosáhnou i lidé, kteří podnikají sezonně, podmínkou je, že svou činnost pozastavili až po 31. srpnu 2019 a v období od 12. března do konce dubna svou činnost opět nastartovali. Mají pak nárok na poměrnou část, tedy počet aktivních dní v tomto období krát 500 korun.

Překážkou pro čerpání nebude ani souběh činnosti OSVČ a působení ve společnosti s ručením omezeným. "Pro vyplacení kompenzačního bonusu to nevadí, pokud je daný člověk, jednatel, současně aktivní OSVČ a splňuje podmínky programu Pětadvacítka," uvedlo ministerstvo financí v prohlášení. Nárok mají i spolupracující osoby, pokud jde u nich o činnost hlavní, nebo manželé a manželky, pokud nejsou zaměstnanci.

 

Kompenzační bonus není daňově uznatelným příjmem a nepodléhá ani sociálnímu a zdravotnímu pojistnému. Žádným způsobem tedy neovlivní nárok na daňové úlevy.

 

Jak požádat

Aby žadatelé peníze dostali, musí vyplnit formulář.  "Formulář je dostupný na webu finanční správy a měl by být dostupný i na jednotlivých finančních úřadech," slibuje Lukáš Heřtus z tiskového oddělení finanční správy.

"Žádosti budou přijímány e-mailem, poštou, prostřednictvím datové schránky či prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu, ale také na podatelnách a ve sběrných boxech umístěných před finančními úřady," dodává Heřtus.

 

Bližší informace, včetně formuláře, nalezenete zde.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference