Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Předpisy

 

Předpisy slouží pro usnadnění účtování a zabránění případným chybám.

 

Proč používat předpisy

Doklady můžete účtovat samozřejmě přímo na jednotlivé účty, ale pomocí předpisů je účtování snažší a rychlejší.

Doklady můžete účtovat následujícími způsoby:

 • Ruční účtování přímo na účet
 • Účtování pomocí předpisů
 • Účtování pomocí účetních šablon
 • Automatická tvorba dokladů (fakturace zakázky....)


Pro lepší znázornění si ukážeme například možnosti účtování telefonních služeb.


Telefonní služby nakupujeme od T-mobile chceme je účtovat na účet 518.01.

 

Ruční účtování přímo na účet

Při zpracování každé faktury od T-mobile si budete muset vzpomenout na jaký účet telefony účtujete, budete ho muset ručně vybrat.

Nutné úkony:

 1. Do textu řádku napsat Telefonní služby
 2. Vybrat kód DPH
 3. Napsat částku
 4. Vybrat správný účet
 5. Vybrat stranu

 

Účtování pomocí předpisů

Protože víme, že budeme telefoní služby nakupovat neustále, pro usnadnění práce je lepší vytvořit předpis např. Telefon.

 

Vytvoříme následující předpis:

 • kód: telefon
 • text: Telefonní služby
 • účet: 518.01
 • strana: MD


Při zpracování faktury od T-mobile na účetním řádku vyberete předpis Telefon. Po vybrání předpisu se do řádku doplní text, účet a strana.

Nutné úkony:

 1. Vybrat předpis Telefon
 2. Vybrat kód DPH
 3. Napsat částku

 

Účtování pomocí účetních šablon

Účetní šablona je vzorové účtování, nastavení předpisu pro danou osobu a knihu.

V Delfách nastavíte že přijatá faktura od T-mobile se účtuje pomocí předpisu Telefon, a má daný kód DPH.

Při zpracování faktury, po zadání osoby T-mobile, se vytvoří účetní řádek s daným předpisem sám a Vy dopíšete pouze částku.

Nutné úkony:

 1. Napsat částku

 

TIP:

V případě, že v dané knize (např. FP), zaškrtnete pole Použít účetní šablony, tak se po zaúčtování dokladu daná šablona pro T-mobile vytvoří automaticky.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference