Minipivovar

 

Za minipivovary jsou považovány pivovary jejichž roční výstav piva nepřesáhne 10 000 hektolitrů piva.

 

Technologie minipivovaru patří do druhé odpisové skupiny a odepisuje se po dobu pěti let.

Technologie minipivovaru není uvedena v klasifikaci produkce CZ-CPA, takže podle § 30 odst.1 zákona o dani z příjmů, zatřídíme majetek do odpisové skupiny č.2.

S tímto názorem koresponduje např. dílo Minipivovary a řemeslné pivovary na straně 75 a 76
https://www.nzm.cz/file/f911aa8c4e4d9f2bc816fbf3d6072e62/37593/Minipivovary.pdf

Technické zhodnocení stavby patří do páté skupiny a odepisuje se třicet let

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference