Souběh pracovních vztahů

 

Jak spočítat sociální pojištění v okamžiku, kdy má zaměstnanec u stejného zaměstnavatele uzavřeno více pracovních vztahů?

 

Dle § 5 zákona č.589/1992 Sb je vyměřovacím základem úhrn příjmů se zaměstnání, které zakládají účast na nemocenském pojištění.

 

Dohody o provedení práce

Dle § 7a zákona č.187/2006 o nemocenském pojištění, účast na nemocenském pojištění zakládá:

  • byl jim zaúčtován příjem vyšší než 10.000,- Kč (§7a, odst. 1)
  • příjem je součtem všech dohod o provedení práce (§7a, odst.3)

 

Zaměstnání malého rozsahu

Dle § 7 zákona č.187/2006 o nemocenském pojištění, účast na nemocenském pojištění zakládá zaměstnání malého rozsahu:

  • byl jim zaúčtován příjem vyšší než 2.500,- Kč (§7, odst. 1)
  • nejedná se o dohodu o provedení práce
  • příjem je součtem všech zaměstnání malého rozsahu (§7, odst.4)

 

Metodika výpočtu

1. Sečteme dohody o provedení práce. Pokud příjem přesahuje 10.000,- Kč, je nutno z těchto příjmů odvést sociální pojištění.

2. Sečteme ostatní příjmy (mimo dohod o provedení práce). Pokud součet těchto příjmů přesahuje 2.500,-, je nutno z těchto příjmů odvést sociální pojištění.

 

Příklad 1:

Zaměstnanec má pracovní poměr 8.000,- Kč

Zaměstnanec má dohodu o provedení práce 9.000,- Kč

Vyměřovací základ pro odvod sociálního pojištění: 8.000,- Kč (pracovní poměr)

 

Příklad 2:

Zaměstnanec má pracovní poměr 8.000,- Kč

Zaměstnanec má dohodu o provedení práce 9.000,- Kč

Zaměstnanec má dohodu o provedení práce 2.000,- Kč

Vyměřovací základ pro odvod sociálního pojištění: 19.000,- Kč (pracovní poměr + obě dohody)

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference